fbpx

BANER Perfect SPA Awards 2021 Glosuj Hotel SPA

Dlaczego Polska SPA & Wellness?

Polska słynie z długich i bogatych tradycji uzdrowiskowych, dziewiczej natury i... wyjątkowo pięknych kobiet. To tylko pozornie niezwiązane ze sobą fakty...

Bo kiedy w turystyce mówimy o połączeniu zdrowia, urody i relaksu, to mamy na myśli właśnie Polskę. Niekwestionowanym atutem są też bogate zasoby naturalne. A jak dołożymy do tego gościnność, z której jesteśmy znani, konkurencyjne ceny, liczne atrakcje turystyczne i kulturalne oraz niezliczoną ilość uzdrowisk, nowoczesnych obiektów SPA, medical SPA, sanatoriów, hoteli wellness i klinik oferujących usługi na najwyższym poziomie, okaże się, że dla turysty poszukującego wypoczynku i zdrowia, nie ma w Europie lepszego miejsca niż kraj nad Wisłą.

Polskie obiekty SPA wyróżniają się nowoczesnością, a często też innowacyjnością. W większości powstały w ostatnim dziesięcioleciu, bazują więc na najnowszych rozwiązaniach architektonicznych i technologiach leczenia czy pielęgnacji ciała, należą do najnowocześniejszych w Europie. Spełniają oczekiwania świadomych klientów, coraz częściej wprowadzających styl wellness do różnych sfer życia. Oferują programy odchudzające, rewitalizujące, medycynę estetyczną, a nawet chirurgię plastyczną. Oparte są o najnowsze mody i trendy. Większość polskich SPA to już nie tylko basen, sauna oraz kilka masaży i zabiegów upiększających. To styl życia i metoda osiągania równowagi ciała, umysłu i ducha oraz coraz częściej główny cel i motyw turystycznych podróży wellness. To zdrowe i zbilansowane odżywianie, aktywność fizyczna, umiejętność pozbycia się stresu, kompleksowe dbanie o zdrowie fizyczne, psychiczne i emocjonalne, zbilansowana, dieta. Pod względem wyposażenia są w ścisłej światowej czołówce, a w najlepszych ośrodkach nie brakuje też wykwalifikowanej kadry.

Dlaczego po zdrowie i urodę do Polski?

  • Niezwykle bogata oferta – Polski rynek usług SPA&Wellness jest niezwykle bogaty. Mamy około 600 obiektów SPA, medical SPA i sanatoriów;
  • 45 uzdrowisk, ok. 70 miejscowości o walorach potencjalnie uzdrowiskowych oraz dwa (Wieliczka i Bochnia) podziemne ośrodki lecznicze;
  • 8 wieków tradycji uzdrowiskowych oraz doświadczenie w leczeniu wielu schorzeń;
  • Bogate lecznicze zasoby naturalne: borowiny, wody mineralne, mikroklimat;
  • Wysoka jakość usług – doświadczona kadra dyplomowanych terapeutów, lekarzy, masażystów oraz fizjoterapeutów, kosmetyczek i kosmetologów oraz dietetyków;
  • Najnowocześniejsze wyposażenie i sprzęt stosowane do zabiegów kosmetycznych, medycyny estetycznej i rehabilitacji;
  • Dziewicza natura – obiekty SPA & Wellness położone są w najpiękniejszych regionach kraju, nad morzem, w górach, nad jeziorami, z dala od wielkich aglomeracji i regionów przemysłowych;
  • Czyste i wolne od zanieczyszczeń powietrze;
  • Relatywnie niskie ceny usług – Polska to jeden z najbardziej atrakcyjnych cenowo rynków SPA w całej Europie. Zabiegi SPA i wellness tańsze są średnio o 50-60%.

Dlaczego Polska SPAeden pl
Why Poland?

Poland is famous for its rich tradition of health treatments, unspoiled natura and... extremely beautiful women. These seemingly unrelated facts are actually connected.

When we talk about tourism as a combination of health, beauty and relaxation, we always think about Poland. We also have undeniably the undisputed advantage of rich natural resources. If we add to this the great hospitality for which we are known, competitive prices, numerous tourist and cultural attractions as well as countless health resorts, modern spa facilities, medical spas, sanatoriums, wellness hotels and clinics thath provide services at the highiest level, it turns out that for tourist looking for health and relax there is no better place in Europe than the country on the Vistula River.

Polish SPA’s are distinguished by their modernity and innovation. Most have been developed in the last decade so are based on the latest architectural solutions and technologies, treatment and care, and are among the most modern in Europe. They meet the expectations of customers and are increasingly introducing Wellness styles for various spheres of life treatments. Programs propose slimming, revitalizing, aesthetic medicine, and even plastic surgery and are based on the latest fashion and trends. Most Polish SPA’s are not just a swimming pool, sauna and several massages and beauty treatments. Their objective is a positive and healthy way of life and the means of achieving a balance of body, mind and spirit, which has become increasingly the main goal and theme of Wellness tourist travel. These programs are: healthy and balanced nutrition, physical activity, the relief of stress, comprehensive care for physical health, mental and emotional, balanced diet. In terms of equipment they are at the forefront and in the best centres have highly qualified staff.

Polish health and beauty:

Extremely wide range of services – One of the largest markets of spa and wellness services, about 600 diverse spa, medical spa and health resorts;

45 statutory health resorts, about 70 sites that have potential health values and two (Wieliczka and Bochnia) underground health resorts;

A long-standing (eight centuries) and experience in the treatment of many diseases;

Rich natural resources of Polish health resorts: therapeutic mud, healing waters, microclimate;

The high quality services – experienced staff of certified therapists, doctors, massage therapists and physiotherapists, beauticians, cosmetologists and nutritionists;

The use of state of the art equipment for cosmetic, aesthetic medicine or rehabilitative treatments;

Unspoiled nature – spa facilities are located in the most beautiful regions of the country, by the sea, in the mountains, next to lakes and away from large cities and industrial areas;

Air that is clean and free of contaminants;

Relatively lower prices of services in relation to the competition around Europe. 50-60% cheaper spa and wellness treatments.

reklama

Społeczność

reklama
reklama

Perfect SPA Awards

Partnerzy Konkursu

logo

Redakcja
tel.: +48 886 606 054
redakcja@SPAeden.pl

Redaktor Naczelna:
Katarzyna Sołtyk
k.soltyk@semana.pl

Społeczność

© 2021 Spaeden All Rights Reserved.Design & Development by Conor